[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.ตรัง กระบี่
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   schooltk01   โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ
  ผู้อำนวยการ  นายธนากร ทับไทร
  ที่ตั้ง  125 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
  เบอร์โทร  075-697269 lantarach2517@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   schooltk02   โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์
  ผู้อำนวยการ  นางศิวนาถ เอ่งฉ้วน
  ที่ตั้ง  1 หมู่ 7 ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
  เบอร์โทร  075-652517

  
ภาพสมาชิก
   schooltk03   โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นายวิโรจน์ วุ่นแก้ว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   schooltk04   โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ร้อยตรีจักกฤษณ์ นุราช
  ที่ตั้ง  392 หมู่ 1 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81170
  เบอร์โทร  075-650061

  
ภาพสมาชิก
   schooltk05   โรงเรียนพนมเบญจา
  ผู้อำนวยการ  นายวิสนุ ปานมาศ
  ที่ตั้ง  36 หมู่ 9 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
  เบอร์โทร  pbj_school@yahoo.co.th

  
ภาพสมาชิก
   schooltk06   โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นายสัจจะ เอียดศรีชาย
  ที่ตั้ง  2 ม.7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
  เบอร์โทร  075-619064

  
ภาพสมาชิก
   schooltk07   โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
  ผู้อำนวยการ  นายกิตติ วิชัยดิษฐ
  ที่ตั้ง  เลขที่ 10 ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
  เบอร์โทร  075-611181 โทรสาร : 075-612741 E-mail : ammart@ammart.ac.th

  
ภาพสมาชิก
   schooltk08   โรงเรียนเมืองกระบี่
  ผู้อำนวยการ  นายอาทิตย์ บิลสัน
  ที่ตั้ง  93 ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
  เบอร์โทร  075663646 ต่อ 11

  
ภาพสมาชิก
   schooltk09   โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสำเนียง ไกรนรา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  sinpun2009@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   schooltk10   โรงเรียนคลองหินพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายกีรติ แวหะยี
  ที่ตั้ง  138 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จ.กระบี่
  เบอร์โทร  075-665696-7

  
ภาพสมาชิก
   schooltk11   โรงเรียนหนองทะเลวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายปราโมทย์ เพ็ชรคล้าย
  ที่ตั้ง  288 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81180
  เบอร์โทร  075682735

  
ภาพสมาชิก
   schooltk12   โรงเรียนเขาดินประชานุกูล
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายศุภชัย ทวีสุข
  ที่ตั้ง  ๑๐๐ หมู่ ๘ ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๔๐
  เบอร์โทร  ๐๗๕-๘๑๐๙๕๒ E-mail : khaodinprachanukool@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   schooltk13   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
  ผู้อำนวยการ  นายเกียรติมงคล พูดเพราะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   schooltk14   โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายไชยพงษ์ ชุมศรี
  ที่ตั้ง  4 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
  เบอร์โทร  plaipraya_school@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   schooltk15   โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์
  ผู้อำนวยการ  นายเฉลิมรัฐ แก้วนาเส็ง
  ที่ตั้ง  111 หมู่ 3 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 81190
  เบอร์โทร  075 810 503-4

  
ภาพสมาชิก
   schooltk16   โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
  ผู้อำนวยการ  นางวรรณดี เกตแก้ว
  ที่ตั้ง  197 หมู่ 6 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
  เบอร์โทร  075-691470

  
ภาพสมาชิก
   schooltk17   โรงเรียนวิเชียรมาตุ(1)
  ผู้อำนวยการ  นายยงยุทธ ปูขาว
  ที่ตั้ง  188 หมู่ 12 ถนนตรัง-ปะเหลียน อ.เมือง จ.ตรัง
  เบอร์โทร  075572058

  
ภาพสมาชิก
   schooltk18   โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
  ผู้อำนวยการ  นายสุมิตร สามห้วย
  ที่ตั้ง  142 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
  เบอร์โทร  075218792

  
   schooltk19   โรงเรียนน้ำผุด
  ผู้อำนวยการ  นายขจรจิตร ตะหมัง
  ที่ตั้ง  125 ม.8 ต.น้ำผุด อ.เมือง จ. ตรัง 92000
  เบอร์โทร  075259102

  
ภาพสมาชิก
   schooltk20   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
  ที่ตั้ง  196 หมู่ 4 ถนนตรัง-สิเกา ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
  เบอร์โทร  0-7559-0364

  
ภาพสมาชิก
   schooltk21   โรงเรียนสภาราชินี 2
  ผู้อำนวยการ  นายศักดา ไพสมบูรณ์
  ที่ตั้ง  เลขที่ 5 หมู่ 2 ถนน ตรัง สิเกา, ตำบล บางรัก อำเภอเมืองตรัง ตรัง 92000
  เบอร์โทร  075570481

  
   schooltk22   โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
  ผู้อำนวยการ  นายพงศ์ชิตพล คงรอด
  ที่ตั้ง  15 ม.4 ต.นาบินหลา อ.เมือง จ.ตรัง
  เบอร์โทร  075501190

  
ภาพสมาชิก
   schooltk23   โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
  ผู้อำนวยการ  นายภิญโญ จินตนปัญญา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  yantakao@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   schooltk24   โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นายจักรี ฉิมเรือง
  ที่ตั้ง  223 หมู่1 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
  เบอร์โทร  075-576207 jakkri@pstrang.ac.th

  
ภาพสมาชิก
   schooltk25   โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
  ผู้อำนวยการ  นายขจรจิตร ตะหมัง
  ที่ตั้ง  259 หมู่ 4 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
  เบอร์โทร  075576031

  
ภาพสมาชิก
   schooltk26   โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
  ผู้อำนวยการ  นางวรรณ์ลี ศรีชัย
  ที่ตั้ง  1 หมู่ 2 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
  เบอร์โทร  075280229

  
ภาพสมาชิก
   schooltk27   โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
  ผู้อำนวยการ  นายนิติพนธ์ ลีละสกุลมีเกียรติ
  ที่ตั้ง  135 หมู่ 1 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
  เบอร์โทร  075-291444 โทรสาร 075-291443 psschool14@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   schooltk28   โรงเรียนคันธพิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  นายอนุชิต พงค์เกื้อ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  kantatrang@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   schooltk29   โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
  ผู้อำนวยการ  นายอาคม โพชสาลี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  075-208009

  
ภาพสมาชิก
   schooltk30   โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
  ผู้อำนวยการ  นายจุมพล ทวีตา
  ที่ตั้ง  99 ถนนเทศบาล 11 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
  เบอร์โทร  075299034

  
ภาพสมาชิก
   schooltk31   โรงเรียนนาโยงวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นางปัญญธิดา อัตบุตร
  ที่ตั้ง  2 หมู่ 1 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
  เบอร์โทร  075-583092

  
ภาพสมาชิก
   schooltk32   โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายอดุลย์ ชูเนตร์
  ที่ตั้ง  42 หมู่ที่ 9 ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง
  เบอร์โทร  075-2087991

  
ภาพสมาชิก
   schooltk33   โรงเรียนกันตังพิทยากร
  ผู้อำนวยการ  นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   schooltk34   โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา
  ผู้อำนวยการ  นายมนัส พิพัฒน์
  ที่ตั้ง  132 หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
  เบอร์โทร  075-290553

  
ภาพสมาชิก
   schooltk35   โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
  ผู้อำนวยการ  นายสมชาย อินทรโชติ
  ที่ตั้ง  262 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
  เบอร์โทร  0-7529-1075 /Sikao-pracha@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   schooltk36   โรงเรียนห้วยยอด
  ผู้อำนวยการ  นายสมปอง ห่วงจริง
  ที่ตั้ง  23 ถ.มหามิตร อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
  เบอร์โทร  075271063

  
ภาพสมาชิก
   schooltk37   โรงเรียนสามัคคีศึกษา
  ผู้อำนวยการ  นายศักดา วัจนพิสิฐ
  ที่ตั้ง  223 ม.4 ตำบลนาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
  เบอร์โทร  075-270514

  
ภาพสมาชิก
   schooltk38   โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง
  ผู้อำนวยการ  นายเฉลิม วัดโคก
  ที่ตั้ง  329 หมู่ที่2 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
  เบอร์โทร  075294106

  
ภาพสมาชิก
   schooltk39   โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
  ผู้อำนวยการ  นายยุทธนา แก้วรักษ์
  ที่ตั้ง  158 หมู่ที่ 3 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
  เบอร์โทร  075-284-250/admin@ruangwit.ac.th

  
ภาพสมาชิก
   schooltk40   โรงเรียนในเตาพิทยาคม
  รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง  นายธีรวิทย์ สีสุข
  ที่ตั้ง  156 หมู่๑ ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
  เบอร์โทร  075-578235

  
ภาพสมาชิก
   schooltk41   โรงเรียนบางดีวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นางรัตนี ลิ่มพานิช
  ที่ตั้ง  59 หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
  เบอร์โทร  075284458

  
ภาพสมาชิก
   schooltk42   โรงเรียนวังวิเศษ
  ผู้อำนวยการ  นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์
  ที่ตั้ง  176/1 ม.4 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220
  เบอร์โทร  075270447 เบอร์โทรสาร 075290146

  
ภาพสมาชิก
   schooltk43   โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์
  ที่ตั้ง  เลขที่ 3 หมู่ 4 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
  เบอร์โทร  075296030

  
ภาพสมาชิก
   schooltk44   โรงเรียนรัษฎา(1)
  ผู้อำนวยการ  นายสมมารถ ผดุงอรรรถ
  ที่ตั้ง  โรงเรียนรัษฎา ตั้งอยู่เลขที่ 149 ถนนสุขาภิบาล 5 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160 โทรศัพท์ 075-286045
  เบอร์โทร  ratsada@ratsada.ac.th

  
ภาพสมาชิก
จำนวน 1 หน้า  
1


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
My Office V 6.4.1 - 2019 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.