[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    Smart obec

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนและนักการภารโรง
ผู้เขียน : โรงเรียนน้ำผุด
วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 238
Bookmark and Share


ประกาศโรงเรียนน้ำผุด
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน และนักการภารโรง
     ...........................................
              ตามประกาศโรงเรียนน้ำผุด ลงวันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนและนักการภารโรงของโรงเรียนน้ำผุด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่ 3 – 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นั้น
               บัดนี้  การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนและนักการภารโรง  ดังนี้
ตำแหน่งครูผู้สอน
ลำดับที่
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
1
001
นางสาวสิริกัญญา โชติรัตน์
 
2
002
นางสาวจิรัญญา อินท่าม
 
ตำแหน่ง นักการภารโรง
ลำดับที่
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
1
001
นายประกอบ เอียดศรี
 
2
002
นายเกรียงไกร ดับพันธ์
 
      ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
                                                 ว่าที่ร้อยตรี
                                                                (วิเชษฐ์ เพ็ชรหิน)
                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำผุด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 27 พ.ย. 2561
     รับสมัครเจ้าหน้าที่พยาบาล 21 พ.ย. 2561
     ขยายวันรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 พ.ย. 2561
     ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และนักการภารโรง 9 พ.ย. 2561
     แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนและนักการภารโรง 7 พ.ย. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 075-213752
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์