[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    Smart obec

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย
ผู้เขียน : โรงเรียนน้ำผุด
วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 128
Bookmark and Share


 

          ประกาศโรงเรียนน้ำผุด

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ทำหน้าที่ครูผู้สอน  วิชาเอกภาษาไทย
     ...........................................

               ตามประกาศโรงเรียนน้ำผุด   ลงวันที่  11  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2561  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนของโรงเรียนน้ำผุด  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 13  ซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่  12-14  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2561  และดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 15  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 น.  นั้น

             บัดนี้  การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน เรียงตามลำดับที่สอบ ดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ -สกุล

หมายเหตุ

01

นางสาวชุติมา  สวนนุด

 

02

นางสาวธิดารัตน์  เพชรนาค

 

 

      ประกาศ    วันที่  14  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2561

 

 

                                                                    (นายสมชาย  อินทรโชติ)

                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำผุด

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคหกรรม 28 มิ.ย. 2561
     ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ครูผู้สอนคหกรรม) 26 มิ.ย. 2561
     ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 19 มิ.ย. 2561
     ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย 15 มิ.ย. 2561
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 14 มิ.ย. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 075-213752
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์